CZ PL

Tutaj możesz zadać swoje pytania (poradnictwo)

lub można również pisać na

Jaki problem projekt rozwiązuje?

Czechy i Polska, według Bloomberga, należą do krajów z najbardziej niebezpiecznym zachowaniem. Chociaż zdrowy tryb życia w ponad 70% wpływa na jakość życia, fakt ten jest lekceważony i często obwinia się zanieczyszczenie powietrza i przemysłowy charakter regionu. Projekt w ramach wspólnych spotkań czesko-polskich w formie konferencji, zwraca się do szerokiego grona młodych ludzi pomiędzy 16-18 rokiem życia. Celem projektu jest zwiększenie świadomości grupy docelowej w zakresie własnej odpowiedzialności za ich zdrowie. Jednocześnie chcemy, aby młode pokolenie bardziej zastanowiło się nad powiązaniem poszczególnych czynników wpływających na zdrowie. Według badań medialnych branie narkotyków i spożywanie alkoholu w szkołach jest powszechnym doświadczeniem. W systemie edukacji istnieją programy profilaktyczne, ale nasz projekt nie tylko zwraca uwagę na niebezpieczne zachowania, ale pokazuje ich skutki, wpływ na zdrowie, przestępczość oraz przeciwnie korzyści wynikające z troski o swoje życie.

Jakie są przyczyny problemu?

Przyczyny tego zjawiska są bardzo skomplikowane. W naszym regionie dużą rolę odgrywają warunki społeczno-ekonomiczne, przemysłowy charakter regionu (ciężka praca) i sposób życia rodzin, w tym wychowanie. Powszechnym zjawiskiem są przekształcenia w spółki komercyjne o charakterze konsumenckim. Rozwój technologiczny umożliwił wielki postęp w IT, równocześnie doprowadził do zacierania się różnic realnego świata młodych z rzeczywistością wirtualną. Serwisy społecznościowe nasilają komunikację, przy jednoczesnym wyeliminowaniu jej tradycyjnej formy. Narkotyki, alkohol i papierosy, pomimo wszystkich przepisów i zakazów są łatwo dostępne. Z drugiej strony, organizuje się liczna grupa, która intensywnie i chętnie uprawia sport. Pomimo wszystkich trudności, nawet 25 lat po rewolucji istnieją kluby turystyki pieszej i rowerowej. Rośnie popularność nietradycyjnych dyscyplin. Osobną kategorię tworzy żywność i odżywianie się, które w dużej mierze zależy od finansów. I w tej dziedzinie, istnieje wiele pogłosek. Oczywiście długoletnie badania inspekcji higieny podają, że jest u nas na przykład więcej dzieci z astmą i alergiami. Co jest związane zarówno z powietrzem, ruchem, jak i żywnością. W przygranicznym regionie czesko-polskim jest również interesująco wysoka częstotliwość występowania zapalenia wątroby. Oprócz typu A i B zarejestrowano również typ C (typowy dla narkomanów dożylnych), a szczególnie w Polsce (zakażenia żywności). Ludność na czesko-polskich terenach przygranicznych zawsze była wymieszana, ale otwarcie granic umożliwiło jeszcze łatwiejszą migrację populacji w obie strony.

Co jest celem projektu?

Celem projekt jest zwiększenie osobistej odpowiedzialności za dbanie o swoje zdrowie i akceptacji faktu, że w ponad 70% każdy indywidualnie wpływa na jakość swojego życia. Informacje na temat czynników zdrowia, niebezpiecznych zachowań i związanych z tym chorób zostaną przekazane docelowej grupie uczniów w wieku od 16 do 18 lat. Ze względu na możliwie jak najbardziej powszechnym rozpropagowaniu przygotowanych informacji będą organizowane spotkania dla minimum 100 uczniów, gdzie opracowane informacje zostaną przekazane w formie bloku zdrowotnego "Cena zdrowia" w medialnie ciekawej postaci ? tzn. wykład z dyskusją, wideoklipy, broszury.

Grupa docelowa projektu?

Grupą docelową są uczniowie w wieku od 16 do 18 lat (1 - 3 klasa liceum). Granica wieku nie jest dokładna, została ustalona ze względu na aktualność tematu właśnie w tym wieku. Psychologowie w swoich badaniach ostrzegają, że trwała zmiana zachowania w społeczeństwie jest przedmiotem systematycznej edukacji od najmłodszych lat. Częścią grupy docelowej są nauczyciele szkół średnich, którzy prowadzą zajęcia o tej tematyce, a biorąc pod uwagę treści projektu również ogół społeczeńctwa za pośrednictwem stron internetowych projektu. W ramach projektu zostały wybrane trzy regiony - Bohumiński, Karwiński i Trzyniecki. Konferencje odbędą się w tych regionach (2xCZ, 1x PL) i zostaną na nie zaproszone szkoły z całego regionu pogranicza czesko-polskiego. Przewidywana minimalna ilość wynosi 100 uczniów, maksymalna ilość będzie ograniczona do pojemności sali konferencyjnej. Powstałe materiały zostaną również dostarczone do każdej szkoły w danym regionie.

W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość projektu?

Głównym elementem utrzymania projektu jest zapewnienie funkcjonowania strony internetowej Zdrowie bez granic http://www.medicinewithoutborders.eu. Strona ta będzie zawierać osobną sekcję dla projektu Cena zdrowia. Elementem trwałości projektu będzie poradnia, gdzie będzie można wysyłać pytania uczniów, profesorów i rodziców. Zespół odpowiadający za projekt będzie na nie odpowiadać osobiście lub przekaże informacje właściwym osobom. Za zgodą, niektóre odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie. Strona będzie powiązana z sieciami społecznymi. Wszystkie informacje na stronie internetowej zostaną opracowane w dwóch językach: czeskim i polskim.